Blije koeien produceren meer melk

Productenvanhetjaar

Uit onderzoek blijkt dat wanneer koeien een naam hebben, zij meer melk zullen produceren. Wanneer de koeien geen naam hebben, produceren ze minder melk. De gedachte hierachter is dat een koe met een naam behandeld wordt als een individu. Als de koe als een individu wordt behandeld dan zal de koe ongeveer 3,5% meer melk produceren dan wanneer de koe niet als een individu behandeld wordt. Het schijnt dat de koe zich hierdoor namelijk blijer voelt en lekker in zijn vel zit, wat dan zorgt voor meer melkproductie. Het goed behandelen is dus erg goed voor de melkproductie van de koeien en daarom is het belangrijk om hier genoeg aandacht aan te besteden.

Zo heeft de inrichting van de stallen ook invloed op de stemming van de koe. Met een goede en fijne stalinrichting voelt de koe zich fijner en produceren ze dus meer melk. Om een koe blij te maken, zijn verschillende technieken beschikbaar. Je kan bijvoorbeeld een koeborstel aanschaffen voor de koeien. De koeborstel is een soort borstelapparaat waar de koeien tegenaan kunnen gaan staan. Zo worden de koeien schoongemaakt maar ook is het een soort massage voor de koe. Het voelt erg fijn voor de koe en daarnaast zorgt het apparaat ook voor een betere doorbloeding bij de koeien en een actievere stofwisseling. De kans op huiduitslag, parasieten en jeuk is hierdoor verminderd. Wanneer je meer melkproductie wil door blije koeien, is een koeborstel dus een goede manier.

De Europese Unie is de laatste jaren hard bezig met regels om het welzijn van de koeien in stallen te verbeteren. Ook zijn er regelingen wat boeren verplicht om de uitstoot te verminderen. Naast de regels die de landen hebben om te zorgen dat ze de uitstoot verminderen, zijn de boeren nu dus ook verplicht om dit te doen. Als land staat Nederland redelijk onder aan de lijst op het gebied van klimaat- en milieuverandering. De maatregelen van de Europese unie zouden dus goed merkbaar moeten worden in de veehouderij. Het is de bedoeling dat deze milieudoelstellingen van Nederland in 2020 gehaald zouden moeten zijn. Handel en adviesbureau Wijsman kan helpen met het verminderen van uitstoot en het welzijn van de dieren door stalinrichting en het geven van agrarisch advies.

Blije koeien produceren meer melk

Author: